หน้าหลัก > บริการและสนับสนุน > ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

FDSP มีความหลากหลายของเครื่องจักรและบริการทางวิศวกรรมในการให้อาหารสัตว์ พลังงานมวลชีวภาพ การจัดเก็บไซโล และปุ๋ย สำหรับแต่ละธุรกิจของเรา เราพิจารณาลูกค้าสนับสนุน ความพึงพอใจ และความคิดเห็นองค์ประกอบสำคัญของความพยายามทางการตลาดโดยรวม กรุณาทำตามการเชื่อมโยงที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อขอรับการสนับสนุน ข้อมูลติดต่อ ดาวน์โหลด และข้อมูลอื่น ๆ คุณอาจจำเป็น

อาหารเครื่องจักร

เครื่องจักรมวลชีวภาพ

ไซโลเก็บอุปกรณ์

เครื่องจักรปุ๋ย